Dağ Zamanı

Taylor Dunne ve Eric Stewart’ın 16mm filmleriAfiş Tasarımı: Sarp Sözdinler
Zamanın, tarihin ve manzaranın aralarındaki bağı keşfetmek için fotokimyasal işlemleri kullanan Amerikalı deneysel sinemacı Taylor Dunne ve Eric Stewart’ın 16mm filmlerinden oluşan bu özel seçki, sanatçıların çeşitli filmlerini bir araya getirmektedir.

Seçki, Eric Stewart'ın Fe (2012), Wake (2014), MAYDAY (2012) filmleri ile Taylor Dunne’nin Corn Mother (2012), Obar (2008) ve KATAH-DIN (2014) adlı kısa filmlerinden oluşmaktadır.

Gösterim yönetmen Eric Stewart ve Taylor Dunne’un katılımıyla gerçeklemiştir. Gösterimin ardından yönetmenler seyircilerin sorularını yanıtladı.Eric Stewart, disiplinlerarası medya sanatçısı ve eğitimcisidir. Çoğunlukla 16mm film ile çalışan Stewart'ın sanatsal tecrübesi, fotokimyasal ve karanlık oda işlemleriyle Amerika'nın Batı Eyaletleri'ndeki manzarayı, yeri ve kültürel kimliğini araştırmayı kapsar. Lisan eğitimini Chicago Sanat Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü'nde tamamlayan Stewart, Super 8 film ile film yapımını öğrettiği yer olan Colorado Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde yüksek lisansına devam etmektedir.

Taylor Dunne, sanatçı, sinemacı, arşivci, eğitmen ve medya aktivistidir. Sanatçı, insan ve doğal çevre faktörlerinin içine yerleştirilmiş tarih ve hafıza kalıntılarını araştıran buluntu filmleri sinema makalelerinde kullanır. Yıllarca New York Devlet Yaz Okulu'nda Medya Sanatları [The New York State Summer School for Media Arts] bölümünde fakülte üyesi olarak lise öğrencilerine küçük ölçekli film çekim dersleri verdi. New York'ta The New School'da Sosyal Bilimler Bölümü'nde medya ve kültürel çalışmalar okuyan sanatçı, Colarado Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olmuştur.Taylor Dunne’nin KATAH-DIN (2014) adlı filminden bir kare