Depo:
Akıl Hastanesinde Hayat
Afiş Tasarımı: Sarp Sözdinler
Depo: Akıl Hastanesinde Hayat
Yön. Can Dinlenmiş & Ege Kanar
2014, 47’

Foucault, modern iktidarların güçlerini kanıtlamak için marjinal unsurları kontrol altında tutmak istediğini ve bunu doğrudan bedenleri kuşatarak yaptığını söyler. Elini kolunu sallayarak köyün sokaklarında gezen veya Orta Çağ’ın aylaklık eden delileri, artık tehlikeli sayılmaya başlamış, devletin sınırladığı alanlara kapatılmış ve normal olanla aralarına yüksek duvarlar çekilmiştir, tıpkı hapishaneler gibi. Artık akıl hastaneleri iyileştirmeyi amaçlayan kurumlar değil, sadece akıl hastalarının zaten iyi olandan uzak tutulduğu yerler, depolardır. Depo: Akıl Hastanesinde Hayat 2014 Türkiye’sinde çeşitli akıl hastanelerinin içine davet ediyor bizi. Fakat bu gezinti deliliğin fantastik dünyasından çok, deliliği tanımlayanların acımasız dünyasına doğru yapılıyor. [Kaynak: !fistanbul 2015]

Gösterim sonrasında Klinik Psikolog ve RUSİHAK Kurucu Üyesi Şehnaz Layıkel, Psikolog Tolga Erdoğan ve yönetmenler Can Dinlenmiş ile Ege Kanar’ın katılımıyla bir panel gerçekleştirilmiştir. Bu panel Türkiye'de ruh sağlığı alanına dair merak edilen çeşitli konular üzerine yoğunlaşmıştır.