Double Blind
(No Sex Last Night)


Yön. Sophie Calle
1992, 75’, videoAfiş Tasarımı: Sarp Sözdinler
Fransız kavramsal sanatçı Sophie Calle, ilk video projesinde Amerikalı fotoğrafçı Gregory Shephard ile bir araya gelir ve ikili, kameralarla donanmış şekilde ilişkilerinin ve yolculuklarının gerçek bir anlatısını üretmek üzere Shephard’ın Cadillac’ıyla New York’tan Kaliforniya’ya doğru yola çıkarlar. Arka planında Amerika olan bu alışılmadık yol filminde, her ikisi de kişisel anlatılar kurarak ilişkileriyle ilgili çarpıcı ve farklı anlayışlar sunarken, bir nevi iki sahipli bir günlük kaydetmektedirler.

Kameralarıyla bir itiraf düellosuna girişen Calle ve Shephard, insan ilişkilerinin anlaşılması güç manzaraları ile kendilerini, cinselliği ve tutkuyu uzlaştırma çabasını filme alıyor; böylece izleyici cinsiyet, cinsellik, güç ve gelenekler tarafından dayatılan öznel ve kültürel rolleri gözden geçirmeye zorlanıyor.

Filmin sunumu, gösterimi programlayan Katie Bradshaw tarafından gerçekleştirilmiştir.
Sophie Calle’in kişisel bir sorgulama yoluyla özne/nesne, kişisel/kamusal, hakikat ve kurgu şartlarını yeniden tanımlamaya çalıştığı filmi, Calle ile Shephard’ın otobiyografik Amerika yolculukları boyunca kameralarıyla her şeyi kaydedişlerini açıklıkla izleyiciye sunuyor.

Double Blind (No Sex Last Night) filmi, Türkçeye tarafımızca Çifte Kör: (Dün Gece Seks Olmadı) olarak çevrildi.

Bir psikoloji terimi olan ‘Çifte Kör’; hem deneye katılan deneklerin, hem de deneyi uygulayan kişilerin araştırmanın asıl amacından veya kimin kontrol, kimin deney grubunda bulunduğundan haberi olmadığı bir tür kontrollü araştırma/deney tekniğidir.

Fransız yönetmen Chris Marker’ın yarı-belgesel tarzı filmlerini çağrıştıran Çifte Kör, aynı zamanda bu büyük sinemacıya adanmıştır.
Sophie Calle’ın 1992 yapımı
Double Blind (No Sex Last Night) filminden iki kare