Küratörlüğünü Fol Sinema'nın üstlendiği Zeminde Zeval, bir zemin olarak tahayyül edilen sinemada, imgenin kurulma biçimleri olarak farklı anlayış ve materyallerden yola çıkan iki eseri buluşturuyor.

Bu gösterim sergi, film, performans gösterimleri ve üretimlerinden oluşan, küratörlüğünü Zeynep Öz’ün üstlendiği Domates Biber Patlıcan’ın üçüncü edisyonu “Tipik Bir Orta Saha Mücadelesi Şeklinde Geçen Karşılaşma” dahilinde gerçekleştirilmiştir.
‘Zeminde Zeval’, bir zemin olarak tahayyül edilen sinemada, imgenin kurulma biçimleri olarak farklı anlayış ve materyallerden (16mm / video) yola çıkan iki eseri buluşturuyor. Güneşin en tepede, gölgeninse en uzun olduğu zeval vaktinde, yapılar ve insanlar bellekte boy göstermek durumunda, öylece dikiliyorlar.

Program dahilinde, Martine Rousset'in 'İstanbul' filmiyle Anouk De Clercq’in 'Şey' (Thing) filmi birlikte gösterildi.


İstanbul
Yön. Martine Rousset, 2007, 100’, 16mm

Thing
Yön. Anouk De Clercq, 2013, 17’, videoAvangart sinemacı Martine Rousset, 2007 yılında 16mm kamerası ile İstanbul sokaklarını dolaşır ve ortaya 100 dakikalık İstanbul adında bir film çıkarır. Titreyen, parlayan, duran, akan imgeler, İstanbul’u kendi zamanından çıkararak ritmik bir sinema deneyimi haline getiriyor. Rousset, mekâna sinmiş zamanı analog kamerası ile sinematik düzlemde yeniden inşa ederken, toplumun kültürel hafızasındaki İstanbul imgesini yeniden kuruyor.

Anouk De Clercq’in 2013 tarihli filmi Thing ise seyirciyi bir mimarın zihninde yolculuğa çıkarıyor. Mimar, kurmaca bir şehrin ayrıntılarını sunarken kamusal alanların 3D taramalarından yararlanıyor. Bu anısız yapılar arasında dolaşan bakış, toplumsal hafızanın dışında kalan yeni bir yapının mümkünatını sorguluyor.Anouk De Clercq‘in Thing (2013) filminden bir kare