Işığın Peşinden / Aynanın İçinden

Amerikan Deneysel Sinemasından Seçkiler
Collectorspace ve Küçük Sinemalar iş birliğiyleAfiş Tasarımı: Sarp Sözdinler
Tamamı 16mm olarak sunulan Işığın Peşinden / Aynanın İçinden, Stan Brakhage, Tony Conrad, Jeanne Liotta, Jodie Mack, Anthony McCall ve Charlotte Pryce’ın işlerinden oluşan bir seçki ile Kuzey Amerikan deneysel sinemasının ve özellikle film formatının bazı temel niteliklerini sergileyen bir serüven olarak hazırlanmıştır.

Sinemanın dijitale geçişi ile film formatının kendine has sanatsal olanaklarını kaybetmek ile karşı karşıyayız. Bu gösterim, film formatını eşsiz bir araç olarak kullanan sanatçılardan oluşuyor. Basit bir nostaljiden ziyade, bu gösterim film formatının performans sanatının olanakları ve [bazıları artık üretilmeyen] film türlerinin kendine has renkleri ve ritimlerini izleyiciyle buluşturacaktır.

1966 ile 2012 yılları arasında yapılmış olan filmlerden oluşan bu küçük seçki, bu kişisel ve radikal sinema pratiğini ortaya koyan ama onunla birlikte, birbirinden farklı fikir, ilham ve tarihçelerden gelen işleri topluyor. Programdaki filmler dünyadaki pek çok müze, festival ve bienal bünyesinde gösterilmiş olmasına rağmen, Işığın Peşinden / Aynanın İçinden bu filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimleri olacaktır.Gösterime eşlik eden 100 adet kitapçık basıldı. Bu kitapçıkta, programın küratörü Serdar Ekrem’in kaleme aldığı bir sunum yazısı ile filmler ve yönetmenleri hakkında ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Seçkide yer alan filmler
Charlotte Pryce - Curious Light, 2011, 4’
Stan Brakhage - Commingled Containers, 1986, 5’
Jeanne Liotta - Observando El Cielo, 2007, 19’
Jodie Mack - Point de Gaze, 2012, 5’
Tony Conrad - The Flicker, 1966, 30’
Anthony McCall - Line Describing a Cone, 1973, 30’Fotoğraflar: Elif Cankurt