La Région Centrale


Yön. Michael Snow
1971, 180', 16mm
Michael Snow’ın, La Région Central filmini çektiği makinanın taslak çizimi. Görselin kaynağı ve hak sahibi: Art Gallery of Ontario, Toronto
Michael Snow her yöne otomatik olarak dönebilen bir makineyi ve ona bağlı bir kamerayı Quebec´te bir dağın tepesine koyuyor. Beş gün boyunca hiçbir insanın olmadığı bu manzarayı bir makine, başka bir makinenin yön verdiği hareketlerle kaydediyor. Ortaya çıkan üç saatlik film, insan görüşünden, hareketinden ve zamansallığından olabildiğine kopmuş durumda. Merkez Bölge, bilinen dünyayı, izleyiciye odağın olmadığı insan dışı gözler ve sabrın dayanmadığı yine insan dışı bir zamansallıktan izletiyor. Chantal Akerman başta olmak üzere sanat sinemasını derinden etkilemiş bu tuhaf ayin, insansız bir dünyanın tefekkürü.


Gösterimin ardından Naci Emre Boran, ‘Sınır Dışı Edilmek: Merkez Bölge'ye Yaklaşmak’ ve Hasan Cem Çal, ‘La Région Centrale: Bir Topoğrafya‘ adlı yazıları kaleme aldı.La Région Central’ın çekimi sırasından bir fotoğraf