Afiş Tasarımı: Sarp Sözdinler
Yeni
Yön. Volkan Ergen
2015, 48´, video

Yeni, görsel ve işitsel sanat akımları ve temsilcilerini çizgisel olmayan anlatım biçimlerine özgürlük tanıyarak, kişi zaman ve mekan kıstaslarında olabildiğince bağımsız kurgulanmasına rağmen gerçeğin mümkün olduğunca çıplak yansıtılması etiğini öncelikli benimsemiş bir üslupla yola çıkmaktadır. Büyük bir kolektifin yön tayin edeceği bu saf devinim; düş ile somutun yan yana büyük bir uyum içerisinde dans edecekleri zaman parçacıkları oluşturmak, hayal ürünü hareket ve yerleştirmeleri spiral altüst oluşlar ile hayata akıtmak hepsinden önemlisi sanatçıları şimdiye kadar hissedilmemiş derecede bağımsız görüntülemeyi arzulamaktadır.

Gösterim, yönetmen Volkan Ergen’in katılımıyla gerçekleşti. Gösterimin ardından yönetmen, seyircilerin sorularını yanıtladı.


Gösterime eşlik eden 100 adet kitapçık basıldı. Bu kitapçıkta, Volkan Ergen’in kaleme aldığı bir önsöz, Ayça Telgeren’in, Volkan Ergen ile gerçekleştirdiği ‘Yeni Hakkında Mülâhaza: Pazu’ başlıklı söyleşisi ve Melda Köser’in ‘Senin Kendinle Olan Bağınla, Bağ Kurabilir miyim?‘ başlıklı yazısı yer aldı.Fotoğraflar: Bade Kiraz Özer